Zaznacz stronę

Rachwał Marcin Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”

Streszczenie: Referendum umożliwia mieszkańcom gmin, powiatów i województw odwoła-nie organów pochodzących z wyborów bezpośrednich. W latach 2010-2014 (VI kadencja samorządu terytorialnego) odbyło się 156 referendów odwoławczych, spośród których tylko 20 było ważnych. Analiza głosowań wskazuje, iż inicjatorzy najczęściej podawali następujące przyczyny, dla których organizowano referenda: brak współpracy między burmistrzem a radą, nieudolna polityka inwestycyjna i kadrowa władz, likwidacja szkół, podejmowanie niekompetentnych i niegospodarnych decyzji, nepotyzm, nadinterpretacja prawa, brak konsultacji społecznych  czytaj całość