Zaznacz stronę

W obliczu upadku kultury politycznej w kraju, fikcyjnej samorządności, bezprawnego przywłaszczania majątku publicznego, niepohamowanego rozrostu biurokracji oraz bezkarności władzy powołujemy InDeO – ruch społeczny działający na rzecz odbudowy demokracji w Polsce.

Jesteśmy osobami prywatnymi zrzeszonymi wokół planu naprawy ustroju naszego kraju. Zwracamy się do Was, ludzi każdego wieku i wszelkich zawodów: jeśli obywatelstwo polskie to dla Was zobowiązanie i:

 • gotowi jesteście, jak my, poświęcać swój czas i/lub swoje pieniądze na walkę o rozszerzenie samorządności w Polsce;
 • działać na rzecz aktywizacji społecznej i politycznej obywateli zmierzającej do rozszerzenia ich wpływu na ustrój i prawodawstwo polskie, wykraczającej poza oddanie głosu na kandydata typowanego przez partie i media;
 • pragniecie zrzeszyć się wokół idei samorządności, ale działać bez partyjnych hierarchii lub lidera;
 • macie różny światopogląd, przekonania, poglądy polityczne i wyznania, ale łączy Was jeden cel: zmiana ustroju politycznego w Polsce, sprzyjająca rozszerzeniu kontroli i władzy obywateli na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i centralnym;
 • wierzycie w słuszność narzędzi sprawowania władzy jakimi są: inicjatywa obywatelska, weto obywatelskie i inne stanowiące
  element demokracji oddolnej;
 • zgadzacie się rozstrzygać konflikty na drodze konstruktywnej dyskusji, merytorycznej argumentacji i dążenia do konsensusu.

Pomyśl, jak wyobrażasz sobie Polskę za kilka lat. Dzięki naszym działaniom może uda się przywrócić w Polsce:

 • samorządność na poziomie wszystkich organów samorządu terytorialnego na drodze demokracji bezpośredniej;
 • pełną transparentności działań rządzących;
 • konsekwencje karne dla rządzących, dopuszczających się działań niegospodarnych i niezgodnych z dobrem publicznym;
 • konkurencyjność struktur administracyjnych wedle zasady subsydiarności.Rozwiązania te są korzystne dla wszystkich obywateli. Zawsze!

Chcesz wiedzieć na co wydawane są Twoje pieniądze w gminach i powiatach?

Chcesz wetować bezmyślne i szkodliwe działania polityków?

Chcesz poczuć się gospodarzem w swoim kraju?

Poprzyj demokrację oddolną!


Dołącz do ruchu InDeO! Zostań jego ambasadorem i/lub ekspertem!